pla de igualtat de la EUETIB
  • La missió del Pla per a la Igualtat d'Oportunitats a l'EUETIB és impulsar el principi bàsic d'igualtat al conjunt de les polítiques educatives de l'escola, d'acord amb el Pla Director aprovat pel Consell de Govern de la UPC, tant als àmbits de la igualtat per raó de gènere com per raó de discapacitat certificada.
logotip igualtat , logotip discapacitat fisica i discapacitat visual
UPC, Bibilioteca EUETIB